Iemand komt bij me klagen: ‘Ik beoefen het Onderricht, ik volg alle voorschriften, maar ik voel me onevenwichtig, zenuwachtig, de waanzin nabij.’ Ik antwoord hem: ‘Wel, voor mij is dat het bewijs dat u zich vergist, wanneer u zegt dat u het Onderricht goed volgt. Waarschijnlijk laat u de vrije loop aan iets verderfelijks, zoals hoogmoed, of een gebrek aan beheersing van uw verbeelding, ofwel overdrijft u. Misschien forceert u de dingen door al te vlug grote spirituele resultaten te willen bereiken. Dat stemt allemaal niet overeen met het Onderricht. Beschuldig het dus niet, want u bent degene die het verkeerd aanpakt.’

Het Onderricht is bedoeld mensen in evenwicht te brengen, te versterken, gelukkig te maken, maar niet hun geestelijk evenwicht te verstoren. Als je gekweld wordt door sommige ongemakken, moet je in jezelf zoeken welke wetten je overtreden hebt. Het Onderricht kan heel je leven alleen maar harmoniseren, als het goed begrepen en toegepast wordt.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. 6 – 11.