Collectief betekent niet broederlijk. Een collectiviteit is nog geen broederschap. Een collectiviteit is een verzameling van mensen die mogelijk met elkaar geen enkele band hebben. Neem een dorp of een stad, dat is een collectiviteit, vast en zeker, maar kennen de mensen die er wonen elkaar, houden zij van elkaar, werken zij voor elkaar? Nee, zij leven gescheiden en dus vormen zij nog geen broederschap.

Een broederschap is een collectiviteit met een ruim en verlicht bewustzijn, een collectiviteit waarvan de leden met elkaar verbonden zijn en niet enkel voor elkaar werken maar voor heel de wereld. Een waarachtige broederschap is een universele broederschap.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11, hst. 22 en ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel 8.3.