De elementen die wij uit het voedsel opnemen, komen uit de ruimte en zelfs uit heel het universum. Zij komen tot ons, vervuld van kosmisch leven, en het is belangrijk voor ons dat wij ze ontvangen met het bewustzijn dat zij de grondstof zullen vormen van ons fysieke en psychische lichaam. Wij moeten dus heel waakzaam zijn, temeer opdat het voedsel dat doordrenkt is van universeel leven, ook doordrongen zou worden van onze woorden, onze gevoelens en onze gedachten. Wie eet met woede, terwijl hij kwaad spreekt over de anderen of tegen hen uitvaart, beseft niet dat hij bezig is het voedsel te doordringen met giftige deeltjes en dat hij zichzelf dus vergiftigt door het op te nemen.

Om alle weldaden van het voedsel te ontvangen, moet men zich inspannen om er elementen van licht en eeuwigheid in te brengen.

Zie ook ‘De yoga van de voeding’ Izvor 204, hst. 1, 2, 3, 10.