Hoeveel van jullie hebben de gewoonte de waarheden die je kunnen helpen, op te schrijven? Jullie lezen boeken, luisteren naar voordrachten, maar in plaats van te mediteren over de oplossingen die aangereikt worden, laten jullie alles vervagen. Wanneer je moeilijkheden of beproevingen moet doorstaan, herinner je je bijgevolg niet dat je middelen hebt gekregen om deze te trotseren.

Ja, sommigen horen of lezen vier- of vijfmaal waarheden die hen kunnen redden, maar zij hebben niets genoteerd, zij zijn alles vergeten. Het is net alsof zij nooit iets gehoord of gelezen hebben en zij blijven maar kampen met dezelfde problemen. Zij die geen werkmethode bezitten, zijn werkelijk te beklagen, want zij zullen nooit iets bereiken.

Zie ook ‘Geheimen uit het boek van de natuur, Izvor 216, hst. 12.