Zodra je jezelf in een toestand van harmonie brengt, komt een hele reeks chemische reacties op gang in je organisme en de fysiologische processen verlopen beter. Men moet de macht van de geest, de macht van de ziel, van de gedachte en het gevoel uitproberen op het lichaam.

Zoveel mensen raken ontwricht, omdat zij voortdurend chaotische gevoelens in zichzelf blijven voeden. Zij hebben niet begrepen dat die gevoelens een formidabele macht vormen, die bezig is hen te vernietigen en zij blijven de oorzaak van hun ziekten elders zoeken. Laten zij toch eindelijk begrijpen dat juist hun gevoelens hen ziek maken, en laten zij dus stoppen met deze te voeden. Laten zij ten minste op de idee komen goede gevoelens te koesteren, om zichzelf te genezen.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. 2 en 3 en ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. 7.