Wat gebeurt er als een spreker het woord neemt? Alle blikken en gedachten van de toehoorders zijn op hem gericht en er ontstaat dus een band. Het spreekt voor zich dat die band geen aanbeveling verdient, als die spreker anarchistische ideeën verkondigt of als hij het publiek ophitst tot woede en haat.

Maar laten we veronderstellen dat die spreker een Ingewijde is, die je onderhoudt over prachtige zaken: je kijkt naar hem, je verenigt je met zijn gedachten en je versmelt met hem, die er altijd naar verlangt je te verbinden met een centrum boven hem. De eenheid die je zo vormt, krijgt een diepere betekenis, zij is waarachtig scheppend. Alle sprekers zouden zich bewust moeten zijn van deze werkelijkheid, om de wonderen te begrijpen die zij kunnen verrichten met de macht van het woord.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. 10 en ‘Spirituele Meesters - lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207 en ’De mysteriën van Jesod, Verz. werk deel 7, hst. I.8 en ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13, hst. 4 en 5.