Het verleden kun je zien in de handen van de mens en dat wordt bestudeerd door de handlijnkunde. Het heden staat op zijn gezicht geschreven en dit wordt bestudeerd door de gelaatkunde. De toekomst kan worden afgeleid uit de vorm van de schedel, die bestudeerd wordt door de frenologie. Dat betekent natuurlijk niet dat elk van deze wetenschappen geen elementen van de twee andere bevat.

Het gezicht van een mens geeft het heden weer, wat hij op dit ogenblik betekent, zijn hand openbaart zijn verleden, zijn schedel onthult zijn toekomst, want alles is in aanleg aanwezig in het hoofd, en wacht erop bewerkt, ontwikkeld en georganiseerd te worden. Bekijk dus je gezicht, om te weten waar je vandaag de dag staat. Bekijk je handen, om je verleden te kennen en bestudeer tenslotte je schedel, om te weten wat je in de toekomst nog tot uiting kunt brengen.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13, hst. 4 en ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel 3.2.