De Boogschutter is het symbool van de mens die erin geslaagd is de rede te doen zegevieren over de duistere krachten van het instinct. Deze idee wordt eveneens uitgedrukt door de mythologische figuur van de Centaur, een paard met het bovenlichaam van een mens.

Het menselijk wezen bestaat uit twee naturen: een lagere en een hogere; hij kan zich niet ontdoen van die lagere natuur, maar hij moet deze leren beheersen om hem aan het werk te zetten. Kijk: in de voorstelling zelf van de Centaur of de Boogschutter, is het paardenlijf in beweging, het loopt. Dat lopen gebeurt niet zonder reden, het heeft een zin, het staat in dienst van een weloverwogen actie die uitgedrukt wordt door de boog in de handen van de Centaur, die klaarstaat om een pijl af te schieten. Je weet welke beheersing het vereist te schieten met een boog en juist te mikken. De Boogschutter stelt dus de mens voor die de bewegingen van zijn lagere natuur – het paard in galop – in dienst stelt van een ideaal: de pijl die zijn doel precies zal raken.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’