Het Koninkrijk van God kan niet verwezenlijkt worden op materieel gebied, voordat het gerealiseerd is in het intellect, in de gedachten. Zodra het in de gedachten gerealiseerd is, zal het neerdalen in het hart, in de gevoelens en daarna zal het zich tenslotte kunnen uitdrukken in daden, want zo verloopt noodzakelijk het proces van de verwezenlijking in de materie: gedachte - gevoel - handeling.

Het Koninkrijk van God zal op een dag tastbaar gerealiseerd worden in de materie. Maar eerst moet het in de ideeën, in de gedachten komen. En daar kan men zien dat het proces reeds begonnen is...

Duizenden personen in de wereld voeden in zich het ideaal en de liefde van het Koninkrijk van God, er zijn er zelfs veel meer dan je zou geloven. In de gedachten en verlangens van sommigen baant het Koninkrijk van God zich reeds een weg. En zelfs in hun gedrag, in hun manier van leven heeft het Koninkrijk van God plaatsgenomen. Het Rijk Gods is in de eerste plaats een bewustzijnstoestand, een manier van leven en werken, en wanneer deze bewustzijnstoestand algemeen zal worden, zal het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid werkelijk op aarde neerdalen.

Zie ook ‘In Naam van de Duif – innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208, hst. 9 en ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. 13 en ‘De ware leer van Christus’, Izvor 215, hst. 4. Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel 4.1.