De stilte is het meest verheven gebied van onze ziel, en zodra wij dat gebied bereiken, komen wij in het kosmische licht. Het licht is de kwintessens van het universum, alles wat wij om ons heen zien en zelfs niet zien, wordt doorkruist en is doordrongen van licht. En het doel van de stilte die wij in ons trachten te scheppen tijdens de meditaties, is de eenwording met dat licht, dat leeft, dat machtig is en heel de schepping doordringt.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229.