Voor zover de mens door zijn hoger Ik deelneemt aan het goddelijke leven, neemt hij ook deel aan het werk van God. Voor het ogenblik kan hij zich nog geen rekenschap geven van hetgeen zich afspeelt in de hogere sferen van zijn wezen, want hij heeft er nog geen bewuste band mee en dus moet hij juist daaraan werken.

De mens wordt bewoond door de goddelijke Geest en als hij hem moet dienen, is het niet om hem te versterken, want de Geest is al sterk. Het is ook niet om hem te onderwijzen, want hij is alwetend, noch om hem te zuiveren, want hij is een vonk. De mens dient zich enkel bezig te houden met het vrijmaken van de weg, want op dat ogenblik geeft de goddelijke Geest hem zijn licht, zijn vrede en zijn liefde.

Zie ook ‘Ken uzelf – elementen en structuren van het psychische leven’, Izvor 222, hst. 13 en ‘Het leven, meesterwerk van de geest, Synopsis III, deel VI.3.