Sommigen verwachten dat het leven hun iets zal leren over zichzelf en het leven is inderdaad perfect in staat hun zelfkennis bij te brengen. Maar dit zal veel tijd vergen en zij zullen een hoge prijs betalen. Ze zouden moeten weten dat er een veel goedkoper middel bestaat, namelijk aan de Hemel vragen hen voor een volmaakte spiegel te plaatsen, dat wil zeggen voor een wezen met veel zelfopoffering, die er geen enkel belang bij heeft hen te bedriegen of van hen te profiteren. Waar vind je zo’n spiegel? Bij een Ingewijde. Aan hem moet je vragen: ‘Hoe zit het met mij? Tegen welke zwakheden moet ik vechten en welke talenten moet ik ontwikkelen? Tot welk werk ben ik voorbestemd?’ En omdat hij onbaatzuchtig is, zal hij je feilloze antwoorden geven.

Stel nu dat die spiegel enkele van je gebreken weerkaatst, moet je dan razend worden op hem? Integendeel, dank de Hemel en zeg: ‘Nu ik mezelf ken, welke rampen zal ik vermijden, voor hoeveel ongelukken zal ik de anderen en mezelf sparen!’

Zie ook ‘Spirituele Meesters, lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. 6.

Men ziet veel personen die zich verbinden met schepselen die hen afsnijden van de Hemel, die hun verhinderen zich met de sublieme wereld te verbinden, te bidden, te mediteren, te studeren en zelfs goed te zijn. Deze personen laten zich domweg beïnvloeden, zonder zelfs op te merken in welke afgrond zij binnenkort zullen worden gestort. Ja zeker, geen enkel onderscheid, geen enkel criterium!

Ik ben niet tegen verenigingen, vriendschappen, de liefde en het huwelijk... Maar banden smeden met iemand die je niet dichter bij de God brengt, die je niet verlicht, niet zuivert, niet veredelt... die liefdesbron vergeten, waaraan men zich dag en nacht kan laven, om te gaan drinken aan kleine moerassen en waterplassen, in de hoop op die manier vervuld en opgetogen te zijn, welnu, dat is onzinnig!

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. 6.

De ladder van Jacob is het symbool van de hiërarchie der engelen die de mens met God verbindt en die de kabbalistische traditie heeft voorgesteld door de Boom des Levens, de sefirotische Boom. Zich inbeelden, zoals sommigen doen, dat de mens zich direct tot God kan richten, is ronduit het bewijs van de grootste onwetendheid.

Op aarde is het onmogelijk een belangrijk persoon te ontmoeten zonder tussenpersonen, maar God kan men rechtstreeks bereiken, zonder enig probleem. Want je begrijpt toch dat Hij een brave kerel is, zeer toegankelijk, die men aan de baard kan trekken en op de schouder kloppen!... De realiteit is heel anders. Indien er geen transformatoren zouden zijn, dat wil zeggen hiërarchieën die de verbinding tussen de mens en God maken, zou er geen spoor overblijven van degene die God rechtstreeks benadert: hij zou neergebliksemd worden.

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst. 9.

Het gebeurt dat een man, wanneer hij ziet dat zijn vrouw kiest voor het spirituele leven om zich te vervolmaken, probeert haar daarvan te weerhouden, in plaats van zich te verheugen. Hij begrijpt niet dat hijzelf er voordeel bij heeft als zijn vrouw zich innerlijk verrijkt. En hetzelfde is waar voor een vrouw die zich wil verzetten tegen de spirituele ontwikkeling van haar man.

In feite kan men een ziel niet beletten naar het licht te gaan. De ziel is een dochter van God, niemand heeft er vat op. Natuurlijk is het nooit raadzaam dat de man of de vrouw plichten beginnen te verwaarlozen, onder het voorwendsel van de spiritualiteit. Integendeel, om de ander mee te voeren en te overtuigen, moet de persoon die zich tot het spirituele leven het sterkst voelt aangetrokken, zijn verstand en zijn hart gebruiken om harmonie te doen heersen, en vooral zijn partner geen afkeer van de spiritualiteit bezorgen door een fanatieke houding. In een koppel is het belangrijk dat partners zich bewust zijn van deze noodzaak. Enkel door tederheid, vriendelijkheid en geduld kan men de ander op de hoogte brengen en naar de Schepper leiden.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, blz. 99, 100, 109, 128 en ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13, hst. 7.

Het is zeer belangrijk actief en dynamisch te kunnen zijn met de gedachte. In een horoscoop

wordt deze eigenschap aangeduid door de posities van Mars en Mercurius in conjunctie of met goede aspecten. Maar Jupiter moet er zich ook mee bemoeien, net als Venus en de Zon, anders zal de kracht wel aanwezig zijn, maar zal het geen heilzame kracht zijn. Mars en Mercurius zorgen voor bekwaamheid, kracht, dynamisme en vurigheid, maar zij sporen niet noodzakelijk aan tot het goede. Het zijn krachten van het intellect, van de wil, die goed of slecht gebruikt kunnen worden. Maar als Jupiter, Venus en de Zon een woordje meespreken, wordt heel de activiteit in de beste richting gestuurd: de toewijding aan de gemeenschap, het licht, de goddelijke glorie.

Zie ook ‘De dierenriem, sleutel tot mens en universum’, Izvor 220.