Je weet nog niet wat de waarachtige schoonheid van een mens is, want je staat enkel stil bij de vorm. Als die vorm harmonieus en esthetisch is, roep je uit: ‘Wat een schoonheid!’ Maar achter de vorm ligt nog een hele wereld om te ontdekken: de uitdrukking, de emanaties die uit het binnenste van de mens komen, het leven dat stroomt... En als je nog verder kunt gaan, om van dat wezen de geest te zien, die in het Hemel leeft, zul je een nog grotere schoonheid ontdekken. Maar in feite kan de pracht van de geest zich niet uitdrukken op lichamelijk vlak, daarvoor is zij veel te subtiel.

De waarachtige schoonheid kan men niet uitleggen, het is een leven, een leven dat opborrelt, dat straalt... Je hebt bijvoorbeeld een diamant waarop een zonnestraal valt, en je staat versteld door de kleurenschittering die je ziet verschijnen. Dat is echte schoonheid. En hoe meer een mens erin slaagt een dergelijke schoonheid uit te stralen, hoe dichter hij de waarachtige schoonheid van de geest benadert.

Zie ook ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223, hst. 9.

Je houdt een foto vast van de man of de vrouw die je liefhebt... Waarom zou je dat wezen bezoedelen en beperken door er sensuele verlangens naar te sturen, door te denken aan middelen om die persoon te onderwerpen en te bezitten? Integendeel, je moet hem of haar toevertrouwen aan God, aan de Goddelijke Moeder, met de woorden: ‘Hier, dit is je dochter, dit is je zoon, zegen dit wezen en inspireer mij met de beste gedachten, zodat ik hem of haar kan helpen bij zijn evolutie.’

En als je het hoofd of de haren van die persoon streelt, denk eraan iets goeds voor hem te doen in plaats van uitsluitend je genot te zoeken, en zeg: ‘Mag God je zegenen, mag in dat hoofd het licht schijnen, mogen de engelen er komen wonen.’ Op die manier transformeer je je liefde, die niet meer uitsluitend zal bestaan uit sensualiteit maar die een buitengewoon gevoel zal worden, zoals je er nog nooit een gekend hebt.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. 4, 5, 6

en ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel 8.

Zodra je jezelf in een toestand van harmonie brengt, komt een hele reeks chemische reacties op gang in je organisme en de fysiologische processen verlopen beter. Men moet de macht van de geest, de macht van de ziel, van de gedachte en het gevoel uitproberen op het lichaam.

Zoveel mensen raken ontwricht, omdat zij voortdurend chaotische gevoelens in zichzelf blijven voeden. Zij hebben niet begrepen dat die gevoelens een formidabele macht vormen, die bezig is hen te vernietigen en zij blijven de oorzaak van hun ziekten elders zoeken. Laten zij toch eindelijk begrijpen dat juist hun gevoelens hen ziek maken, en laten zij dus stoppen met deze te voeden. Laten zij ten minste op de idee komen goede gevoelens te koesteren, om zichzelf te genezen.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. 2 en 3 en ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. 7.

Hoeveel van jullie hebben de gewoonte de waarheden die je kunnen helpen, op te schrijven? Jullie lezen boeken, luisteren naar voordrachten, maar in plaats van te mediteren over de oplossingen die aangereikt worden, laten jullie alles vervagen. Wanneer je moeilijkheden of beproevingen moet doorstaan, herinner je je bijgevolg niet dat je middelen hebt gekregen om deze te trotseren.

Ja, sommigen horen of lezen vier- of vijfmaal waarheden die hen kunnen redden, maar zij hebben niets genoteerd, zij zijn alles vergeten. Het is net alsof zij nooit iets gehoord of gelezen hebben en zij blijven maar kampen met dezelfde problemen. Zij die geen werkmethode bezitten, zijn werkelijk te beklagen, want zij zullen nooit iets bereiken.

Zie ook ‘Geheimen uit het boek van de natuur, Izvor 216, hst. 12.

Voordat je een belangrijke beslissing gaat nemen, gebeurt het soms dat je in de war bent, omdat er teveel tegenstrijdige zaken in je opkomen: je voelt je in een bepaalde richting getrokken, daarna in een andere, dan weer in een derde... Te midden van die wanorde kun je niet helder zien en het is dus niet het ogenblik een beslissing te nemen, want alle voorwaarden zijn aanwezig waarin vergissingen worden begaan.

Neem liever de tijd om tot rust te komen en te bedaren, want alleen in de stilte van de gedachten en gevoelens zul je het antwoord van je hoger Zelf, van de Geest, ontvangen. Die stilte is de bron van duidelijkheid, helderheid, zekerheid, en die stilte heb je dus nodig om de juiste beslissingen te nemen.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. 2, 3, 7, 8.