Filosofen discussiëren eindeloos om te weten of de mens vrij is of niet; sommigen denken dat hij vrij is, anderen menen van niet, maar in feite stellen zij de vraag verkeerd. De vrijheid is immers geen voorwaarde die voor eens en altijd aan de mens wordt gegeven of niet. Wat het heden betreft is zijn vrijheid zeer beperkt, want het heden is het gevolg van het verleden dat men onmogelijk nog kan veranderen; het verleden moet men ondergaan en verteren. Wij zijn echter vrij voor de toekomst, want wij hebben de mogelijkheden om onze toekomst te scheppen zoals wij verlangen.

Dit is een essentiële waarheid om te kennen en om te begrijpen in welke richting je dient te werken. Door te beseffen dat je de situatie kunt verbeteren voor de toekomst, onderga je het heden niet langer, maar bereid je je voor, om meer en meer meester te worden van je bestemming.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. 1 en ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. 21.

Zolang de mens niet kiest voor de spirituele kracht, voor de macht van de goddelijke liefde om de problemen op te lossen, zal er nooit iets in orde komen. Het bewijs? Tegenwoordig hoort men veel spreken over bewapening; om de anderen te overtroeven, brengen alle landen meer en meer moorddadige wapens in stelling, tot zij op een dag er heel de aarde mee zullen vernietigen, als zij ze gaan gebruiken. Op die manier worden de zaken steeds ingewikkelder, naarmate de tijd verstrijkt.

Probeer dus vanaf vandaag de problemen met je ouders, je vrienden en vijanden op te lossen door blijk te geven van liefde en goedheid. Door zo te handelen, stel je een wet in werking die hen zal verplichten vroeg of laat op dezelfde manier te antwoorden. Jazeker, dat is de macht van de uitlokking. Zolang je niet begrepen hebt hoe je de problemen kunt oplossen, provoceer je bij de anderen de slechte kant, ja altijd de slechte kant. Daarna ligt die slechte kant op de loer tot je inslaapt, tot je verzwakt, om je te komen aanvallen. Bestudeer de geschiedenis maar, zo is het altijd gegaan.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, p. 99-105.

In het dagelijks leven laat je je voortdurend opslorpen door allerhande verplichtingen en activiteiten die je op het ogenblik zelf nuttig en zinvol lijken. Maar na een zekere periode stel je vast dat je veel tijd en energie hebt verloren voor weinig resultaat. Dat wil niet zeggen dat je geen enkele belangstelling mag hebben buiten het spirituele leven. In feite kan iedere activiteit nuttig worden, maar op voorwaarde dat je stevig verbonden bent met een hoog ideaal, een goddelijke filosofie.

Als je je vastmaakt aan een sterk touw, dat goed is vastgeknoopt, kun je in alle richtingen schommelen, maar als de knoop niet stevig is of het touw versleten, zul je vallen en je nek breken. Men komt dus altijd weer terecht bij het belang van de verbinding, de band met de Hemel. Zolang je die band bewaart, kan iedere activiteit voor jou leerzaam en heilzaam worden.

Zie ook ‘De seksuele kracht of de gevleugelde draak’, Izvor 205, hst. 9 en ‘Artistieke en sprirituele schepping’, Izvor 223, hst. 10.

Sympathie en antipathie zijn natuurlijke gevoelens, die zelfs de wijzen kennen. Evenwel bestaat het verschil tussen de wijze en de gewone mens hierin, dat de wijze zijn antipathieën beheerst en dat hij zich niet blindelings overgeeft aan zijn sympathieën.

De mens moet niet handelen volgens zijn gevoelens van sympathie en antipathie, want het zijn vaak persoonlijke gevoelens, die voortkomen uit ervaringen die men in andere levens gehad heeft met mensen die men in dit leven ontmoet. Zij geven dus geen onpartijdige informatie over de waarde, de kwaliteiten of gebreken van die mensen. Wij moeten leren doen wat ons niet bevalt en bovendien niet alleen blijk geven van goedheid jegens antipathieke wezens, maar ook de fouten en gebreken erkennen van degenen die wij sympathiek vinden.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, blz. 105 en 106

Dagtekst 23 mei 2021

Een mantra, een gewijde formule is als een gietvorm die moet worden gevuld met intens leven, dat wil zeggen met liefde en geloof. Uitgesproken met luide stem, ontketent een formule stromingen die via de hemelse Hiërarchieën tot aan de Troon van God stijgen. Een formule moet men minstens driemaal uitspreken, zodat zij de drie werelden kan raken: de stoffelijke, de spirituele en de goddelijke wereld. De herhaling van dezelfde formule, zonder het moe te worden, werkt in de diepte van het onderbewuste waar zich de wortels van ons wezen bevinden. Het is daar, in de wortels van ons wezen, dat wij beschikken over grote mogelijkheden van transformatie.

De klank bezit een grote macht op fysiek vlak en daarom is het belangrijk de formules hardop uit te spreken. Als je aan een formule denkt, zonder ze uit te spreken, worden de krachten enkel in het mentale gebied opgestapeld en volgt er geen realisatie op het fysieke vlak. Opdat de onzichtbare krachten uitwerking zouden hebben, is het woord noodzakelijk.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 12.