Wat de meeste mensen in het verderf stort, is hun voorliefde voor aanstootgevende zaken: activiteiten, geneugten en gespreksonderwerpen die hen naar de lagere niveaus van het astrale en mentale gebied voeren. Men zou zeggen dat zij door iets in hen er toe worden aangespoord om te houden van dingen die hun ongeluk brengen en zij gaan erop in, hoewel ze weten dat dit tot hun ondergang zal leiden. Je zult zeggen dat het onmogelijk is zijn voorliefdes te veranderen. Dat is waar, het is zeer moeilijk, maar er bestaat toch een methode die je kan helpen. In plaats van je zin in laag-bij-de-grondse activiteiten rechtstreeks te bestrijden, moet je een middel zoeken dat in jou de liefde opwekt voor het licht, voor een hoog ideaal dat je zal verheffen, verrijken en mooier maken.

Geen enkel menselijk wezen is op aarde gekomen met niets anders dan liefde voor hemelse zaken. Allen voelen zich enigszins aangetrokken – vooral tijdens hun jeugd – tot sommige genoegens die niet heel ‘katholiek’ zijn en dat is normaal. Het is echter niet normaal dat men aanvaardt daarin te blijven hangen. Voor een Ingewijde kan de graad van evolutie van een mens worden gemeten naar zijn vermogen zijn aspiraties te veredelen, om zijn verlangens op een steeds hoger niveau te brengen.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11, hst. 7, 9, 10, 11.

Wanneer men nagaat wat het onderscheid is tussen de verschillende rijken van het universum, stelt men vast dat het de intensiteit is van de vibraties die hun partikels of deeltjes bezielen. Van het mineralenrijk tot het mensenrijk en verder nog via de hiërarchieën van de engelen tot aan de Troon van God openbaart zich het leven met een steeds toenemende intensiteit en subtiliteit. Daarom kan men zeggen dat de graad van evolutie van een wezen de intensiteit van zijn leven is.

Maar de meeste mensen die deze waarheid niet hebben begrepen, leven in een laag tempo: de longen, de lever, het hart, de hersenen, alles stagneert. Leven in een vertraagd tempo is de gevaarlijkste zaak. Wie vertraagd leeft, is als een wiel dat langzaam ronddraait: alle modder blijft eraan hangen. Laat het wiel sneller draaien en de modder vliegt eraf.

Zie ook ‘Het licht, de levende geest’, Izvor 212, hst. 8.

Als je je bewust was van het wonder dat je organisme is, als je wist in welke werkplaatsen je organen werden gemaakt, als je besefte hoe ze bewerkt werden door de geest en hoeveel tijd het de Schepper heeft gekost om heel die installatie te voltooien, zou je meer aandacht schenken aan je organisme.

Je zult zeggen dat je erop let, dat je gezond voedsel eet, oefeningen doet, voldoende rust... Ja, maar laten wij een voorbeeld nemen: een man bezit een prachtige auto die hij goed onderhoudt, hij tankt brandstof van de beste kwaliteit, voorziet het voertuig van degelijke banden, enzovoort. Maar wanneer hij met zijn wagen rijdt, is hij niet voorzichtig, noch beheerst: hij voert gevaarlijke manoeuvres uit, geeft plankgas, remt bruusk... en die wagen wordt zo afgebeuld dat hij vlug versleten is. Het volstaat dus niet je lichaam het beste voedsel en de beste materiële voorwaarden te geven. Als je echt gezond wilt zijn, moet je een aandachtige, vooruitziende en voorzichtige bestuurder zijn, dat wil zeggen passionele toestanden en negatieve, tegenstrijdige gedachten en gevoelens vermijden want die ondermijnen en verslijten je organisme.

Zie ook ‘De yoga van de voeding’, Izvor 204, hst. 2.

De natuur sluit zich voor degene die haar niet eerbiedigt, dat wil zeggen die haar enkel gebruikt voor zijn eigen beperkte, egoïstische doeleinden. En dat is precies de houding van de mensen tegenover de aarde, het water, de lucht, de zon en de andere planeten. Denk je dat de drijfveren die de mens de ruimte doen verkennen, onbaatzuchtig zijn?

Velen zullen zeggen dat het hun niet uitmaakt dat de natuur zich voor hen sluit. Misschien, maar als zij zo doorgaan, zal de natuur zich niet alleen sluiten, maar de mens ook lik op stuk geven. En op dat ogenblik zullen zij verplicht zijn tot inzicht te komen en hun houding te verbeteren, die de uitdrukking is van een gebrek aan intelligentie, een gebrek aan liefde, een gebrek aan wilskracht... een gebrek aan alles! Een gebrek aan intelligentie omdat zij de wetten van de natuur zouden moeten begrijpen; een gebrek aan liefde omdat zij anders niet zo wreed zouden zijn de wezens die de natuur bevolken, te vernietigen, en een gebrek aan wilskracht, omdat zij altijd de gemakkelijkste oplossing hebben gekozen.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202.

Hoeveel mensen, die een spiritueel onderricht volgen, zijn zich bewust van wat het voorstelt? Hoeveel zijn zich bewust van wat zij hier doen? Zij bidden, mediteren, wonen de zonsopgang bij, zingen in koor, delen samen de maaltijd, maar waarom doen zij het? Omdat het deel uitmaakt van een programma dat ik heb voorgesteld, omdat ik het vraag, wordt het uitgevoerd, om mij een plezier te doen... Tracht het voortaan voor jezelf te doen, met de absolute overtuiging dat je iets moois, iets heiligs verwezenlijkt dat vruchten zal voortbrengen. Denk eraan dat het werk dat je verricht voor het licht, het bewustzijn van mensen wakker maakt in heel de wereld.

Niets, geen enkele gedachte, geen enkel bewust gevoel blijft zonder gevolg. De psychische wereld is als een onmetelijke oceaan waar massa's gedachten en gevoelens van mensen samenstromen. Deze gedachten en gevoelens zijn levende entiteiten die naargelang hun aard, heilzame of noodlottige stromen creëren die de psyche van de schepselen beïnvloeden. Je hoeft je zeker geen illusies te maken en je in te beelden dat je de wereld zult veranderen binnen enkele jaren. Maar onze gebeden, meditaties en gezangen brengen in de onzichtbare wereld een licht tot stand dat de mensen kan helpen zich te oriënteren en hun weg te vinden in de duisternis.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 4, 5, 7, 8.