Wanneer de leraar niet aanwezig is, maken alle leerlingen kabaal, roepen en kibbelen ze... Dat is normaal, want ‘als de kat van huis is, dansen de muizen’. Plots komt de leraar de klas in: binnen enkele seconden heeft iedereen zijn plaats gevonden, want het hoofd, de baas, is binnengekomen.         

Wel, dezelfde wetten bestaan in ons. God is het hoofd, de baas, het centrum, en zolang wij Hem niet in ons toelaten, zal het daar een janboel zijn. Als ik iemand hoor zeggen: ‘Ik heb God niet nodig, ik zal me wel behelpen zonder Hem’, kan ik hem antwoorden dat hij zich inderdaad zal behelpen, maar in welke wanorde en ten koste van welke verliezen! Het hoofd, God, zorgt voor orde tussen de cellen van ons organisme; wanneer Hij aanwezig is, werken ze allemaal in harmonie en vrede en het leven stroomt. Je hebt nog niet begrepen, waarom het van essentieel belang is God in jou als centrum te hebben. Wel, ik zeg het je: omdat Hij, in het middelpunt, maakt dat alles geordend en harmonieus verloopt.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. IX