Je kunt stellen dat de mensheid die erin geslaagd is door de techniek de natuurkrachten te bedwingen, een fantastisch intellectueel niveau heeft bereikt. Maar dat is nog niet de perfectie die de Schepper voor de mens op het oog heeft. Wat Hij beoogt, staat nog ver boven de wetenschappelijke of filosofische vaardigheden: het gaat om vermogens zoals de helderziendheid, het intuïtief begrip, de directe visie van de dingen.                                  

Zeg je: ‘Maar waarom werd de mens er dan toe gedreven zijn intellectuele vermogens te ontwikkelen?’ Omdat deze noodzakelijk waren; als mensen niet eerst over deze vermogens zouden beschikken, zouden zij evenmin toegang kunnen krijgen tot hogere vermogens. Het was dus noodzakelijk dat de mensheid deze richting uitging en welbepaalde stappen zette, om nu nieuwe vermogens te kunnen ontwikkelen, maar vanzelfsprekend zonder zich te ontdoen van hetgeen reeds verworven werd. De intellectuele vermogens moeten dus hun evolutie bevorderen, maar zij zullen ondergeschikt blijven aan andere vermogens die het daglicht zullen zien.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel VI en VII