Als je het slachtoffer wordt van onrecht, laat je dan niet verteren door verdriet of wraakzucht. Wacht af en blijf verder aan jezelf werken. Al wat geïnspireerd wordt door de goddelijke wereld, blijft duren en zal op een dag in volle glorie schitteren; de ondernemingen daarentegen die geïnspireerd worden door menselijke belangen, zijn gedoemd vroeg of laat te mislukken, zelfs als zij een zekere tijd succes kennen. Laat mensen dus maar wegzinken in hun eigen moeras, als dat hun bevalt, door zich verbeten toe te leggen op het verdringen en uitschakelen van anderen, om de beste plaatsen te bemachtigen. Zij zullen gaandeweg verarmen en verzwakken, want ze weten niet hoe verschrikkelijk de wetten zijn voor wie van zichzelf een dienaar van jaloezie, leugen en haat heeft gemaakt.                       

De Hemel regelt alles, zijn macht en invloed zijn oneindig. Hij werkt onmerkbaar maar onvermoeibaar en alles zal ten goede keren voor hen, die in hun leven plaats hebben gemaakt voor een subliem ideaal van schoonheid en liefde, voor de komst van het Koninkrijk van God en de broederschap in de wereld.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, blz. 15 en 160