Als zij problemen moeten oplossen, denken mensen er niet aan de methode van de liefde te gebruiken, want ze geloven niet in de doeltreffendheid ervan. Nochtans zullen zij op een dag moeten toegeven dat de liefde het meest geduchte wapen is, waarvoor iedereen verplicht is te capituleren. Tegenover waarachtige liefde heeft de vijand geen enkele ontsnappingsmogelijkheid: vroeg of laat wordt hij gegrepen.                                    

Rust je dus uit met wapens van liefde en je zult zien dat niemand je het hoofd kan bieden. Je zult er ook nooit van beschuldigd worden dergelijke wapens te willen gebruiken. Als je vindt dat ze niet doeltreffend genoeg zijn, betekent dit in feite dat je liefde niet sterk genoeg is. Versterk ze, vermeerder ze en je zult zien dat allen verplicht zullen zijn zich over te geven.

Zie ook ‘Spiritueel leven, 115 gouden regels’, Izvor 227, p. 100