Waaraan denk je als je eet? Aan je geldzorgen, aan je liefdesverdriet, aan het laatste kwetsende woord dat iemand tot je gesproken heeft?... Probeer dat allemaal een ogenblik te vergeten en te denken aan het voedsel en bovendien aan je lichaam dat dit voedsel ontvangt. Wat is je lichaam? Een verzameling van elementen die zich voordien in het water, de lucht, de aarde en het vuur bevonden. Zij vormden de materie van andere lichamen die mettertijd ontbonden zijn. En als we nu vruchten of groenten eten en zeggen: ‘Dat is een peer of een watermeloen, en dit is sla of een komkommer...’ dan is dat ongetwijfeld waar. Maar voordat deze elementen bestonden in de vorm en de kleuren die wij nu voor onze ogen zien, behoorden zij tot talloze andere vormen, bezielde of onbezielde, met ook andere kleuren! Sedert het ontstaan van de wereld zijn het altijd dezelfde elementen die terugkomen in de opbouw van mineralen, planten, dieren en mensen. Wanneer de tijd of een ongeluk hen doet uiteenvallen, gaan zij terug naar de grote werkplaatsen van de natuur om daar getransformeerd te worden. Maar de elementen zelf, waaruit die diverse vormen bestaan, blijven eeuwig nieuw, zuiver en roestvrij. Het is van weinig belang dat alle levende vormen verslijten, schimmelen, verrotten en vergaan tot stof: de natuur neemt ze weer op in haar werkplaatsen en deelt ze opnieuw uit als vers voedsel aan alle levende wezens, of gebruikt ze om nieuwe lichamen voor de schepselen op te bouwen.

Zie ook ‘De yoga van de voeding’, Izvor 204