Als je een vuur aanmaakt, komt er een vlam tevoorschijn die licht geeft. Het vuur en de vlam zijn haast versmolten. Maar als men over vuur spreekt, bedoelt men de oorzaak, waarvan de vlam al een gevolg is. Er is geen licht zonder vuur, maar wat het vuur zelf is, weet men niet. Men kan het slechts kennen via deze twee verschijningsvormen: de warmte en het licht.

De Heilige Drievuldigheid is een van de symbolische voorstellingen van dat groot mysterie van het vuur. Het vuur is de Vader en uit de Vader stammen de Zoon, de Christus: het licht, de wijsheid, en ook de Heilige Geest: de warmte, de liefde.

Zie ook ‘U bent Goden, Synopsis I, deel II.1