Denken is in de eerste plaats in staat zijn zich te bevrijden van de dagelijkse zorgen, om zich onzelfzuchtig te kunnen concentreren op een onderwerp van filosofische of spirituele aard.

Denken moet ons helpen vooruit te gaan op de weg van het begrip van het menselijk wezen, het universum, God Zelf. En dit begrip wordt niet verkregen door het lezen van boeken of door discussies. Het is in de stilte dat de onheuglijke kennis die in het diepst van onszelf besloten ligt, langzamerhand tot ons bewustzijn doordringt.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229