Het goede staat nog niet gelijk met God Zelf; het is een manifestatie van God, maar het is God niet. God staat boven goed en kwaad, en wij kunnen niet weten wat Hij is. Maar aangezien het goede een openbaring van God is, kunnen wij ons met Hem verbinden door te denken aan het goede: ons bewustzijn verplaatst zich, het verlaat de duistere gebieden waar leed, angst en terreur heersen, om zich te voegen bij het Centrum, het scheppende Beginsel. Aangezien God alles geschapen heeft, kent Hij de eigenschappen van alle elementen, van alle krachten en van alle schepselen, en zal Hij ons de middelen geven, om onze gebreken te verhelpen. Wij kunnen immers niet alles weten, het universum is zo uitgestrekt en onmetelijk! Maar Hij beschikt over alle mogelijkheden en dus moeten wij op Hem een beroep doen om hulp te vragen, want Hij staat boven goed en kwaad.

Zie ook ‘U bent Goden’, Synopsis I, deel V