Een man moet houden van alle mensen, net zoals een vrouw moet houden van alle mensen... Maar dat betekent niet dat iedereen ontrouw moet zijn aan zijn partner. Nee, men moet trouw blijven, maar weten dat één enkele man, één enkele vrouw je nooit alles kan geven, en dat jij dus evenmin alles kunt geven aan je man of vrouw.       

Daarom moeten partners samenleven, samenwerken, maar de ander vrij laten om heel de wereld te beminnen. Ja, mogen zij van elkaar houden, samenblijven, niet scheiden, maar hun opvattingen over de liefde verruimen, want alleen op deze voorwaarde kan hun liefde blijven duren.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. II-V