Iemand komt me raad vragen voor zijn gezondheid: hij heeft alle dokters geraadpleegd, alle medicijnen geprobeerd, maar er treedt geen enkele verbetering op. Ik zeg hem: ‘Aangezien je alles geprobeerd hebt en niets helpt, moet je eens een remedie proberen, waaraan je niet gedacht hebt. Breng je iedere dag in harmonie met de sublieme schepselen van het universum, en zeg hun: ‘Ik houd van jullie, ik kom met jullie overeen, ik wens de wil van God te volbrengen...’ En langzamerhand zul je een verbetering voelen.

Mensen zijn ziek, omdat zij iets verstoord hebben in de innerlijke orde die de natuur in hen heeft aangebracht. En daarom krijgen zij lessen: om te leren de harmonie te herstellen. Want heel het universum zingt deze harmonie en wie haar niet eerbiedigt, wordt gebroken.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. II en III