Al degenen die denken dat ze tot slaaf gemaakt en beknot zullen worden door toe te treden tot een esoterische broederschap, vergissen zich, want juist daar zullen zij vrijheid en geluk vinden. De echte realisatie is slechts mogelijk in de enige echte broederschap, de Grote Universele Witte Broederschap die boven bestaat en waarvan wij hier op aarde slechts een afspiegeling zijn.                 

Als je nu denkt dat het van jou afhangt of je toetreedt of niet, vergis je je. Iemand zegt dat hij niet tot die broederschap wil behoren. In werkelijkheid betekent dit dat men hem niet aanvaardt. Als hij het waard was aanvaard te worden, zou hij zeker verlangen toe te treden. Iemand anders zegt: ‘Maar ik heb niets gedaan en toch ben ik aanvaard in de Universele Witte Broederschap.’ Ja, maar de Broederschap hier is als een wachtzaal, het is nog niet het Heilige der Heiligen. Boven aanvaard worden is veel moeilijker, maar als je eenmaal aanvaard bent, wordt je naam opgetekend en krijg je iedere dag hulp en geschenken van de Hemel.

Zie ook ‘Een universele filosofie – broederschap als nieuwe vorm van bewustzijn’, Izvor 206, hst. VI