Zolang mensen de wetten van de kosmische Intelligentie hardnekkig blijven overtreden, zullen zij niets ontvangen van de goede invloeden en hemelse stromen die er zijn. Niets kan in hen doordringen, alles gaat aan hen voorbij, omdat zij zo slordig, weerspannig en anarchistisch zijn.

De aarde moet nederig en onderdanig zijn, zij moet zich onderwerpen en de bevelen van de Hemel uitvoeren. De aarde, dat zijn wijzelf, onze menselijke natuur, en de Hemel, dat is onze geest, onze goddelijke vonk, ons hoger Zelf. Onze aarde moet zich dus harmoniseren met die ‘vonk’, met die goddelijke geest in ons. De mens kan slechts gelukkig zijn op het moment dat zijn aardse natuur en zijn hemelse natuur in hem overeenstemmen.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, verzameld werk deel 11, hst. II en XIII