Je bent gewend aan professoren en sprekers, waarvan iedereen het werk kan zien en begrijpen. Een spiritueel Meester daarentegen heeft een activiteit die ontsnapt aan ons gewone begripsvermogen, want zij speelt zich vooral af op subtiel vlak. Zelfs als ook hij voordrachten geeft of personen ontvangt, om hen te troosten en te verlichten, is het in feite vooral in de onzichtbare wereld dat een spiritueel Meester werkelijk handelt: met zijn ziel, zijn geest, zijn woorden. Heel zijn wezen wordt in de ruimte geslingerd, alsof het verpulverd wordt en ieder deeltje gaat als een element van licht en vrede deel uitmaken van de opbouw van het nieuwe leven.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. IX