Als men een stuwdam bouwt op een rivier, zonder in afvloeiingskanalen te voorzien, komt er een ogenblik dat de rivier buiten haar oevers zal treden en alles overspoelen, want de stuwdam belet niet dat het water blijft stromen. Welnu, hetzelfde is waar voor het menselijk wezen: als hij zijn driften en in het bijzonder de seksuele drift wil onderdrukken, worden spanningen opgestapeld in het onderbewuste en komt er een moment dat alles wordt weggespoeld. Men mag de energieën niet blokkeren, maar men hoeft ze evenmin te verspillen.

De oplossing bestaat erin de energieën een uitweg te bieden, zodat zij heel je aarde kunnen bevloeien. Zoals de Egyptenaren, die destijds kanalen hadden gegraven, zodat hun land vruchtbaar werd gemaakt door het water van de Nijl. In feite heeft de natuur zelf er reeds voor gezorgd in de mens kanalen aan te brengen, dankzij welke de seksuele energie naar de hersenen geleid kan worden. En het is niet omdat de anatomen deze nog niet ontdekt en beschreven hebben, dat je niet moet proberen in die richting te werken, om iedere dag scherpzinniger, intelligenter en creatiever te worden.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. XII