Als je aandachtiger zou zijn, als je meer onderscheidingsvermogen zou hebben, zou je voelen dat een innerlijke stem je raad geeft voor iedere belangrijke onderneming in je leven (hetzij een reis, hetzij een werk, hetzij een beslissing die je moet nemen). Maar je schenkt er geen aandacht aan, want je verkiest het kabaal en het geraas. Opdat je zou luisteren naar het wezen dat tot je spreekt, moet het immers veel lawaai maken. Als het zacht spreekt, luister je niet.

Nochtans moet je weten dat, wanneer hogere wezens tot je spreken, zij slechts enkele woorden zeggen met een haast onhoorbare stem. Als jou een ongeluk is overkomen door je eigen fout, zeg je soms: ‘Ja, inderdaad, er was ergens iets dat mij waarschuwde, maar het signaal was zo zwak, zo stil...’ Je hebt dus niet geluisterd, omdat je verkoos de stemmen te volgen die heel veel en heel luid praatten, om je te misleiden.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. XII