Om God te vinden moet men Hem minstens liefhebben. Niet omdat God onze liefde nodig heeft. De grote Meesters van alle religies hebben aan de mensen de liefde voor God onderwezen, omdat zij een magische wet kenden. Die wet drukt de overeenstemming uit, in de spirituele wereld, van feiten die wij alle dagen op fysiek gebied kunnen waarnemen. Gooi een bal tegen een muur: hij wordt teruggekaatst. Roep in de bergen enkele woorden naar een rotswand: de echo weerkaatst ze. Zend je liefde naar God, en je stelt op dezelfde wijze deze wet in werking: de goddelijke liefde is verplicht bij jou terug te keren.                 

God heeft ons niet nodig, wij hebben Hem nodig, en alleen met onze liefde kunnen wij Hem aantrekken, zodat Hij naar ons komt.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. V