Geen enkele van je inspanningen kan verloren gaan. Zelfs als je voor het ogenblik niet slaagt, blijft alles wat je doet verworven voor later. Op een dag zullen alle inspanningen, die je je getroost hebt, aan de Hemel vragen om ze tot verwezenlijking te brengen, en de Hemel zal ervoor zorgen, want zo luidt de wet. Degenen die deze zaken niet begrijpen, zeggen: ‘Die daar heeft niets uitgericht en hij krijgt alles, terwijl ik werk en niets bezit, afgezien van een hoop ellende’, en zij worden verteerd door jaloersheid. De persoon die je zo bevoorrecht lijkt, heeft in feite reeds inspanningen geleverd in het verleden.                                                       

Een genie zoals Mozart bijvoorbeeld, had reeds muziek gestudeerd in vorige incarnaties en daarom gaf hij van kindsbeen af blijk van uitzonderlijke gaven. Grote resultaten zijn niet mogelijk, als men niet vooraf geleerd en gewerkt heeft. Alles is een kwestie van moeite en van tijd. De krachten van de natuur zelf zullen je komen helpen, als ze zien dat je oprecht en volhardend bent, want zij zijn trouw en waarachtig.

Zie ook ‘Ken uzelf – elementen en structuren van het psychische leven’, Izvor 222, hst. VII