De meeste mensen denken enkel aan zichzelf: wat hun goed uitkomt en wat niet; wat zij erbij winnen en wat zij erbij verliezen. Daarom zijn zij ook zo blind voor de realiteit van het leven: omdat zij nooit hun eigen standpunt hebben willen opgeven. Zij meten en wegen alles, zij spreken zich over alles uit volgens hun smaak, hun vooringenomenheid, dat wil zeggen volgens hun lagere natuur, en zij weten niet hoever zij op die manier van de waarheid verwijderd kunnen zijn!                

Zolang men zijn eigen bekrompen standpunt niet opgeeft, kan men de dingen niet zien zoals ze werkelijk zijn. En dan heb je te maken met leugens, illusies, dwalingen, vergissingen...

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, verzameld werk deel 11