Toen Jezus zei: ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel’, wilde hij het volgende zeggen: het is nodig een band, een energiestroom tussen de Hemel en de aarde tot stand te brengen, tot harmonie, orde en schoonheid die boven bestaan, beneden op aarde gerealiseerd zijn, dat wil zeggen ook ín onszelf.                                 

Want Jezus sprak niet voor een aarde die buiten de mens bestaat; het Koninkrijk van God moet in de eerste plaats in onszelf gevestigd worden. Indien het in de wereld zou gevestigd worden, terwijl de mensen nog zo anarchistisch en gewelddadig zijn, zou het tot niets dienen, zij zouden het onmiddellijk vernietigen. Het is slechts op het ogenblik dat het Koninkrijk van God in de mens neerdaalt, dat het ook in de wereld gerealiseerd kan worden. Jezus werkte voor het Koninkrijk van God, voor de universele broederschap, maar men heeft hem niet begrepen. Nu moeten wij zijn werk voortzetten en in ons dezelfde orde en harmonie vestigen die boven bestaan. Dat moet ons programma zijn!

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst. VIII en X