Jullie weten wat een kind zegt: ‘Ik hou van papa, ik hou van mama, maar ik hou nog meer van jam.’ Heel de mentaliteit van het kind wordt samengevat door dit woord: jam, dat wil zeggen, wat gemakkelijk, aangenaam en zoet is. Het kind weet niet dat wat bitter en moeilijk is, ongetwijfeld verkieslijk zou zijn. Het is nog niet tot die wijsheid gekomen dat het soms iets onaangenaams kiest. En daarin schuilt het gevaar, niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen die zich vaak gedragen als kinderen. Want achter die schijn van plezier en bekoorlijkheid wachten valstrikken, ontgoochelingen en verbittering.

Zolang mensen innerlijk – of uiterlijk – niet geleid worden door een gids die verder kijkt dan zij, die over een rijke ervaring beschikt, laten zij zich meeslepen door wat aangenaam is en daarna stoten zij het hoofd. Dan hebben zij er uiteraard spijt van, maar het is te laat!

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens van alle tijden’, Izvor 207, hst. II