Wanneer je geeft, ontvang je, dat is een wet: in het universum kan er geen leegte bestaan en zodra ergens een leegte ontstaat, wordt deze ogenblikkelijk weer gevuld. Wanneer je net je innerlijke reservoirs hebt leeggemaakt door je liefde en je goede wensen aan alle schepselen te geven, komt er dadelijk reactie van boven om je weer te vullen. Bemin en men zal je beminnen. Geef en men zal je geven. Geef zelfs wat je niet hebt en je zult het verkrijgen. Je wenst verlicht te worden en je weet niet hoe je het licht moet aantrekken. Wel, dat is heel eenvoudig: je zult verlicht worden door zelf iemand te verlichten die minder licht bezit dan jij, want een ander wezen met meer licht zal je van zijn licht komen geven. Jezus heeft gezegd: ‘Doe de anderen niets aan, wat je zelf niet wil meemaken.’ Deze zin houdt ook in dat wij moeten doen wat wij graag voor onszelf zouden willen. Door anderen te helpen, trekken wij een wezen aan dat ons zal helpen. Doe dus moeite om iemand te steunen en aan te moedigen, en je zult vaststellen dat een hogere macht jou zal komen versterken. Heb je behoefte aan liefde en licht, probeer deze dan eerst te geven aan hen die er nog meer behoefte aan hebben dan jij, en God Zelf zal je komen liefhebben en verlichten.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. XVI en XVIII