De tijd breekt aan dat de mens moet leren werken voor heel de aarde, en niet meer alleen voor zichzelf. Om deze nieuwe filosofie te realiseren, moet men zich met de gedachte verheffen tot in de Hemel, om het licht, de liefde en de vrede van boven te doen neerdalen in het fysieke gebied.      

Het hemelse leven moet neerdalen in de materie, in het fysieke lichaam en van daaruit stralen. Vraag daarom in je meditaties en gebeden dat dit licht, deze geest, deze goddelijke macht over jou moge neerdalen, dat al je cellen ervan doordrongen mogen worden. Na zo jaren gewerkt te hebben, zul je op een dag voelen dat de Hemel in jou is, dat het licht en de liefde in jou aanwezig zijn. Op dat ogenblik wordt het veel gemakkelijker mensen mee te voeren naar het goede, hen te helpen, hun vrede en vreugde te brengen.

Zie ook ‘De ware leer van Christus’, Izvor 215, hst. V