Onze verbeelding is als een ruimtevaartuig dat zeer ver in de ruimte kan gaan, om de pracht van de Hemel te registreren en deze daarna aan ons bewustzijn mee te delen. Zo hebben al talrijke schilders, poëten en toondichters hun inspiratie gevonden. In plaats van deze onder de grond te gaan zoeken, zoals de meeste artiesten tegenwoordig doen, bezochten zij met hun geest sublieme gebieden, waar zij visioenen en indrukken van meebrachten, die zij daarna probeerden te vertolken op doek, in poëzie, in muziek.

Daarom moet je trachten je verbeelding vaker naar de hemelse regionen te leiden, om daar die werelden van schoonheid te bewonderen die op je verbeelding indrukken zullen achterlaten.

Zie ook ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223, hst. III