Het nieuwe jaar is helemaal nieuw en fris. Maar tegelijkertijd is het al oud en versleten, omdat het mensen ontmoet die blijven steken in dezelfde betreurenswaardige gedachten, gevoelens en gewoonten. Zij hebben er niet aan gedacht de kruiken te reinigen, waarin zij het zuivere water van het nieuwe jaar gaan opvangen. Toch leert iedereen in de keuken potten en pannen te reinigen. Wanneer je zuiver water wilt gieten in een vuile pan, wordt deze eerst gereinigd. Maar wanneer het erop aankomt iets zuivers in de ziel, het hoofd en het hart te gieten, reinigt de mens zich nooit: hij heeft niet begrepen dat hij dezelfde regels moet volgen op innerlijk gebied als in de keuken!

Als je dus wilt dat het nieuwe jaar voor jou werkelijk nieuw is, moet je het bekijken als een levend en rijk wezen dat grote geschenken meebrengt. Maak vele plaatsen in jezelf klaar om deze geschenken te ontvangen en reinig deze plaatsen voortdurend, om de oude dingen die in je hoofd en in je hart werden opgestapeld, te verjagen. Nog voor het komt, moet je inderdaad vanbinnen al een plaats klaarmaken voor het nieuwe jaar.

Zie ook De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden, Verzameld Werk deel 13, hst.VI.