Het vuur stelt de grens voor tussen het fysieke en het etherisch gebied. Daarom wordt het door alle Ingewijden beschouwd als het machtigste middel om in verbinding te treden met de spirituele wereld. Als Ingewijden, alvorens een werk van enig belang aan te vatten, de

gewoonte hebben een kaars aan te steken, doen zij dat omdat zij weten dat het vuur hen zal binnenleiden in de subtiele gebieden, waar hun gedachte, hun stem, zal gehoord worden en waar zij de noodzakelijke voorwaarden tot realisatie zullen vinden.                            

Alle waarachtige magiërs hebben een zeer sterke band met het vuur. Hoewel de godsdienst de betekenis van deze inwijdingspraktijken steeds meer verloren heeft, blijft men in de kerken toch de traditie in ere houden kaarsen of waakvlammen aan te steken. Dit bewijst dat de mensen onbewust die zeer oude kennis bewaard hebben dat de aanwezigheid van het vuur een waarborg is voor de realisatie.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel XI.5: ‘Het vuur van de geest.’