Een idee is geen abstract begrip, zoals men zou kunnen denken, maar een levend wezen met een grote intelligentie en begiftigd met bijzondere kwaliteiten. Daarom is het zo, wanneer je werkt voor een goddelijk idee, dat deze al op je inwerkt door je alles te brengen wat ze bezit. Deze idee, die woont in de wereld van het licht, laat je ook kennismaken met andere gebieden, met andere schepselen, zij brengt je in contact met al haar vrienden.

Er is gezegd: ‘Zoek eerst het Rijk Gods en zijn Gerechtigheid en al het andere zal u worden geschonken als toegift.’ Je vraagt je af wat het verband is tussen het Rijk Gods en ‘al het andere’? Gewoon dat de idee van het Rijk Gods je verbindt met veel andere ideeën die ermee in harmonie trillen. Die ideeën maken geleidelijk aan kennis met jou en daar ieder van hen, bij wijze van spreken, hier een gebied en daar een woning bezit, komen al hun rijkdommen naar je toe. Dankzij slechts één enkel idee ontvang je een overvloed aan zegeningen. Want boven is alles met elkaar verbonden.