Vaak, wanneer zij alles verloren en verspild hebben en niet meer in staat zijn iets van hun leven te maken, beslissen mensen zich aan God te wijden. Alleen vergeten zij dat God geen behoefte heeft aan gebrekkigen of aan strompelende, tandeloze grijsaards. Hij heeft jonge, sterke en bekwame mensen nodig. Maar wanneer zij jong zijn, denken de meeste mensen alleen aan hun plezier. Zij zeggen: ‘Zolang ik jong ben, wil ik profiteren van het leven’ en dan is er geen sprake van hen op dat ogenblik te motiveren voor een goddelijk werk.

Maar wanneer zij alles hebben uitgegeven en verkwist, wanneer zij stijf staan van reuma,

afgeleefd, verlamd of seniel zijn, dan wenden zij zich tot God: ‘Heer, heeft U mij nodig? Ik kom U dienen...’ Alles is reeds weg: de gezondheid, de kracht, de haren, de tanden, alles, zij hebben niets meer en op dat ogenblik zeggen zij: ‘Heer, wat kan ik voor U doen?’ God bekijkt dat schroot en krabt zijn hoofd: zelfs Hij weet niet wat Hij hiermee moet aanvangen! Welja, wanneer je God wil dienen, begin er dan aan te denken wanneer je jong bent.

Zie ook ‘Een universele filosofie – broederschap als nieuwe vorm van bewustzijn’, Izvor 206, hst. 7 en hst. 9