Dagtekst 9 januari 2022

In de heilige boeken leest men vaak over de rol van een kostbaar kleed. Dat kleed is symbolisch. Het stelt de aura voor, dat wil zeggen de spirituele uitstraling van het innerlijk wezen. In het Oude Testament staat, dat de zonen van Jacob jaloers waren op hun broer Jozef, omdat deze een mooie tuniek bezat. Telkens wanneer Mozes deze tuniek vermeldt, preciseert hij dat deze uit verschillende kleuren bestond, hetgeen bewijst dat dit gewaad het symbool was van de aura, waarvan de zuivere en schitterende kleuren overeenstemmen met verschillende kwaliteiten en deugden.                                                                    

Dat kleed van licht, dat kleurige kleed, moet je geduldig weven dankzij je liefde voor de goddelijke wereld, dankzij het verlangen dat de Hemel zich via jou mag openbaren. Want juist dit kleed, de aura, zal je in staat stellen om de verleidingen en bekoringen te doorstaan, zonder ervoor te bezwijken.

Zie ook ‘De onzichtbare wereld’, Izvor 228, hoofdstukken 1, 4 en 9