Dagtekst 11 januari 2022

Men kan zeggen dat God in ons en buiten ons bestaat en hetzelfde geldt voor ons hoger Zelf. Het bewustzijn van de meeste mensen is niet voldoende ontwikkeld om te voelen dat hun hoger Zelf zich in hen bevindt. Het werk van de leerling bestaat er dus in te trachten zich te verenigen met zijn hoger Zelf, dat één en al licht, één en al liefde en almachtig is, om op die wijze te voelen wie hij werkelijk is en zichzelf terug te vinden.

Er is gezegd: ‘Ken uzelf.’ Welnu, de echte zelfkennis is zichzelf kennen zoals men boven is. Zolang men niet beseft dat men een deeltje van de Godheid is, zal men zichzelf niet kennen en zal men nooit sterk, vrij of wijs zijn. Zich kennen betekent zichzelf gevonden hebben en God gevonden hebben. Door God te vinden, ontdekt men de vrijheid, het geluk, de vreugde en niet alleen in zichzelf, maar ook in de andere mensen, de dieren, de planten en de stenen. Wanneer men God in zichzelf gevonden heeft, ontdekt men Hem overal, in alle wezens, in heel de natuur, en dan kent men waarachtig zichzelf.

Zie ook ‘Ken uzelf – elementen en structuren van het psychische leven’, Izvor 222, hst.13