Dagtekst 13 januari 2022

Wanneer je kennis hebt genomen van de waarheden van de Ingewijden, kun je je niet langer gerechtigd voelen om lichtzinnig en onzorgvuldig op te treden. Je voelt je verplicht jezelf in het oog te houden en dat is heel goed. Zolang je onwetend bent, kan het je enigszins vergeven worden dat je vergissingen begaat. Die onwetendheid zal natuurlijk niet beletten dat je voor deze vergissingen moet boeten, maar je zult niet in dezelfde mate verantwoordelijk zijn als wanneer je op de hoogte zou zijn van de wetten. Wanneer men op de hoogte is en toch het slechte pad blijft bewandelen, is de sanctie van de Hemel veel zwaarder.                          

Zeg nu niet: ‘Oh, ik heb er spijt van dat ik een leerling van een Inwijdingsschool ben, want de Hemel zal mij strenger beoordelen!’ Men hoeft geen spijt te hebben, het is beter dat men op de hoogte is, zelfs als men meer moet betalen. Zelfs als men moet lijden, is kennis toch verkieslijk, want vroeg of laat werpt zij vruchten af. Zonder kennis daarentegen blijft men in de duisternis. Het licht verdient dus altijd de voorkeur.

Zie ook ‘In naam van de Duif: innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208