Dagtekst 14 januari 2022

Toen Adam en Eva in de tuin van Eden leefden, voedden zij zich met de vruchten van de Boom des Levens die een weldadige warmte aan hen gaven. Toen zij daarna wilden eten van de vruchten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, zijn zij afgedaald naar de aarde, waar de kou van de afscheiding, van de dood heerst... en zij bevinden zich daar nog. In de warmte van het Paradijs waren zij als cellen die met elkaar verbonden zijn, zoals de atomen in een gasmolecule gedreven worden door een en dezelfde beweging. Maar zodra zij op de aarde kwamen, werden zij gegrepen door de kou en toen zij elkaar bekeken, voelden zij zich naakt, dat wil zeggen van elkaar gescheiden.

Alle misverstanden tussen mensen zijn afkomstig van die scheiding in het bewustzijn. Wie is afgedaald in de kou van de aarde, kan de kou van de wijsheid niet begrijpen.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel 1.3