Dagtekst 15 januari 2022

Een diepe, onvermoede wetenschap ligt besloten in het symbool van de cirkel met een punt in het midden. Waarom is het centrum altijd beperkt tot een punt, terwijl de cirkel een oneindige omtrek kan hebben? De omtrek is de uitdrukking van de materie die de wezens en de dingen opslorpt. Het centrum is het symbool van de geest die straalt en zich uitdrukt. In plaats van te verzamelen en te bewaren, geeft de geest.

Daarom wordt hij ook voorgesteld door een minuscule punt. En de cirkel is groot omdat hij de rijkdommen van de geest ontvangt. Zeg je: ‘Maar dan verliest de geest alles!’ Nee, want hij leeft in de materie die zijn rijkdom heeft ontvangen en bijgevolg heeft hij niets verloren. En deze wet geldt ook voor alle wezens die echt kunnen geven. Wie geeft, profiteert ervan, want hij leeft voortaan in al degenen die van zijn gaven hebben genoten. Zijn geest leeft in hen. En om dezelfde reden worden al degenen, die zich inbeelden dat zij van iemand geprofiteerd hebben, in werkelijkheid bewoond door hun weldoener, want hij openbaart zich via hen.

Zie ook ‘Op weg naar een zonnebeschaving’, Izvor 201, hst. 3