Dagtekst 16 januari 2022

Al degenen die niet aan zichzelf werken om de cellen van hun organisme spiritueler te maken, stellen zich bloot aan groot leed. Je zult zeggen: ‘Hoe zal ik dat werk aanvatten?’ Begin met het voedsel, door die deeltjes eruit te halen die je cellen levendiger, soepeler en steviger maken. Je hebt al opgemerkt dat sommige mensen die een grote schok ondergaan, enkele ogenblikken later reeds hun kalmte hebben teruggevonden, terwijl anderen zich heel moeilijk herstellen. De psychische materie van deze laatsten is niet soepel, zij bestaat uit elementen die zeer dicht tegen het fysieke vlak aanleunen.

Het middel bij uitstek om weerstand te kunnen bieden aan het leven van deze tijd, om die abnormale spanningen te verdragen, is een zuiver, een eenvoudig leven te leiden. En vanzelfsprekend volstaat het niet te letten op de voeding en de manier van eten, maar ook op de gedachten, de gevoelens en verlangens. Door zich in te spannen om deze te zuiveren en te verlichten, verwerf je geleidelijk een elasticiteit, een soepelheid, die je in staat zal stellen fysiek en psychisch weerstand te bieden aan alle schokken.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel VI. 1