Dagtekst 19 januari 2022

Men spreekt overal over organisatie, maar het gaat altijd over materiële organisatie. En

men moet erkennen dat de mens op dit gebied goede resultaten heeft bereikt, ook al is alles nog lang niet volmaakt in de samenleving. Maar wat een janboel in het innerlijk leven van de mensen! Zij denken er nooit aan dat daar ook iets georganiseerd moet worden; zij geloven dat het volstaat het psychisch leven van de mens een beetje te bestuderen, en allerhande ingewikkelde termen en begrippen uit te vinden, om zijn verschillende toestanden, ongemakken en ziekten te beschrijven. Nee, dat volstaat niet.

Om onze innerlijke wereld te organiseren, moet men proberen die organen te ontwikkelen, die je toelaten rechtstreeks contact te krijgen met de werelden van de ziel en de geest. Want de ziel en de geest zijn een werkelijkheid, zij bestaan. Zolang men ze verwaarloost, is alles wat men zegt over het psychisch leven van iedere betekenis ontdaan. De inwendige organisatie veronderstelt dat de mens een aangepaste activiteit heeft, om zijn subtiele organen te bevrijden en te ontwikkelen, om zo in verbinding te treden met de spirituele werkelijkheid.

Zie ook ‘Subtiele centra van de mens – aura, zonnevlecht, hara, chakra’s’ Izvor 219