Dagtekst 24 januari 2022

Het broederlijke leven is een rijkdom, want iedereen brengt met zijn gezicht, ogen, stem en gedachten iets levendigs, iets warms mee en daaraan kunnen allen zich laven. Indien je zou weten hoe je die zegeningen kunt ontvangen, zul je zoveel liefde aantrekken vanwege iedereen, dat je in de wolken zult zijn. Wie houdt je tegen? ‘Maar... mijn vrouw of mijn man zullen jaloers zijn, zij zullen mij niet toestaan de liefde van iemand anders te ontvangen...’ Je begrijpt me verkeerd, het gaat niet om de liefde van een vrouw of een man, maar om de liefde van alle menselijke wezens. Wat kan men je dan verwijten? Er is geen reden tot jaloersheid, want iedereen zal deze liefde ontvangen... ook je partner!

Maar mensen weten niet hoe te leven, zij trekken zich ergens terug in een uithoek en menen dat de kwestie is opgelost. Nee, ze weten niet wat het echte leven is. Het echte leven is het broederlijke leven dat verbonden is met heel het universum.

Zie ‘Een universele filosofie – broederschap als nieuwe vorm van bewustzijn’, Izvor 206, hst. VIII en IX